KediCAD G-Code

KediCAD’de G-CODE Üretimi

KediCAD Linux sistemler için geliştirilmiş oldukça çok özellikleri olan bir CADCAMFEAyazılımıdır. G-Code üretimi için öncelikle yapılması gereken işlemler vardır.

1- Kesim alanı tanımlama

2- Eğer CNC Router otomatik takım değiştirmeli ise Takım tanımlama, takım yeri belirtme.

KESİM ALANINI TANIMLAMA

Çizimlerin Kesim alanında olup olmadığını anlamak gibi işlemler için faydalıdır. Ancak şart değildir. CNC Routerdaki HOME noktası veya geçici olarak tanımlanan merkez(X=0 Y=0) noktası KediCAD de X-Y eksen çizgilerinin gösterildiği noktadır. “Bilgisayar Destekli Üretim” Menüsü altından “CAM Alanını Belirle” seçilir. Açılan pencereye CNC Routerın net işleme ölçüleri girilir. Bu işlemi sadece bir kez yapmak yeterlidir. Daha sonraki uygulamalarda KediCADbu değerleri hep kullanır. Sadece değişiklik yapmak gerektiğinde aynı işlem uygulanır.

OTO MATİK TAKIM DEĞİŞTİRME (OTD / ATC)

KediCAD G-Code üretimi için farklı takım yerlerinin tanımlanması(Sadece OTD sistemlerde) gerekir. Her takım önce tanımlanmalı. Bunun için “Bilgisayar Destekli Üretim” Menüsü altından “Takım Tanımla” seçilir

Açılan pencereden gerekli kısımlar doldurulur.

Bu işlem tüm takımlar için sırasıyla yapılır.

Yine sadece OTD sistemler için akım noktaları tanımlanmalı. Bunun için “Bilgisayar Destekli Üretim” Menüsü altından “Takım Yerleri” seçilir. Açılan pencerede Tüm takımların X-Y-Z noktaları çok hassas olarak girilir.Burada Z noktası takım tutucunun en üst noktası alınır.

Takım değiştirmede dikkat edilecek husus özel komutların(Basınç kesme, yaklaşım şekli vb.) eklenmesidir. Bu G-Code üretildikten sonra elle eklenebileceği gibi İstenirse alttaki e posta adresinden bize ulaşıp gerekli makroların yazdırılması ile de sorun çözülür.

Takım yerleri ve tanımlamalarının Sadece bir kez yapılması yeterlidir. Bundan sonra sadece değişiklik/ekleme vb. işlemler yapmak gerektiğinde bu işlemler yapılır.

KEDİCAD’DE G-CODE ÜRETİMİ

KediCAD’de G-Code üretimi Öncelikle çizimi yapmak veya yapılmış bir çizimi açarak başlar.KediCAD DXF formatını desteklediğinden diğer CAD yazılımlarında yapılmış çizimleri de dxfolarak kaydedip KediCAD de açılabilir.

Çizim alanında bir takım düzenlemeler yapmak gerekebilir. Bunlar

1- OTD sistemlerde çizimlere takım atama : Çizimlerden kesimde hangi takımın kullanılacağı belirtilmelidir. Çizimi seçip “Bilgisayar Destekli Üretim” Menüsü altından “Takım Ata” seçilir.

Açılan pencereden Takım seçilir. Kesme hızı ve dalma hızı kontrol edilerek Kesimin çizime göre içerden dışardan veya merkezden yapılacağı belirlenir.OTD sistemlerde tüm çizimler için takım atama yapılmalıdır. Yoksa Kesimde makinenin ucundaki takım kullanılır.

2- Gereken durumlarda çizimleri gruplama ; G-Code üretiminde aynı Z noktasındaki çizimleri gruplamak faydalı olur. Benzer şekilde işlem sırası farklı olması istenen çizimler var ise bunların da ayrı ayrı gruplanması kullanım kolaylığı açısından önemlidir.

3- Malzeme ölçülerini girmek: Daha önce CNC Router kesim ölçülerini girilmişti. Şimdide malzeme ölçüsü girilecek. Bu ölçüleringirilmesi de şart değildir. Sadece uygulama sırasında yapılan çizimlerin malzemede nerede/nasıl duracağı ve Girilen malzeme kalınlığı ile yanlış derinlik tanımlanması durumunda kullanıcıyı uyarmak açısından yararlı olmaktadır.“Bilgisayar Destekli Üretim” Menüsü altından “Malzeme ölçüsü” seçilir. Açılan pencereden Malzemenin X-Y-Z ölçüleri girilir.

BAŞLANGIÇ

KediCAD in ve çizimlerin yapılandırılmasından sonra artık G-Code üretimine hazırız. “Bilgisayar Destekli Üretim” Menüsü altından “G-Code” seçilir. Açılan pencereyi inceliyelim.

Önce “İşleme Derinliği” girilir. Bu malzemeye dalma miktarıdır. İlerleme hızı tanımlanır. Buraya makinenin özellikleri işlenen malzemenin özellikleri dalma miktarı gibi genel değerlere göre uygun hız yazılır. “Dalma Hızı” Yine makineye malzemeye bağlı olarak malzemeye dalma hızı belirtilir. Makinenin “Boşta ilerleme hızı” da girildikten sonra Çizim alanından kesim sırasına göre çizim seçilir ve “Sıraya ekle” düğmesine tıklanır. Diğer çizimler de sıralarına göre seçilerek sıraya eklenir. En sonunda yukarı aşağı ok tuşları ile gerekirse sıra değiştirilir. Bu işlemin sonunda “Kod Oluştur” düğmesine tıklanarak G-Code listede görülür. Yandaki çizim alanında üretilen koda göre yapılacak kesim gösterilir ve tahmini işlem süresi mesaj olarak verilir.

İşlem sırasında dikkat edilmesi gereken konu Örneğin bir O harfi kesilecekse önce içi kesilmeli sonra dışı kesilmeli. (Dışı kestikten sonra içi düzgünce kesilemez.)

“Kodu kaydet” Düğmesine tıklayarak G-Code kaydedilir. Normal kayıt formatı *.ngc dir. Değişik kontrol üniteleri değişik uzantılar istiyor. Gerekirse uzantı değiştirilir.

Bir Cevap Yazın